ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ

Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι οι επιχειρηματίες της βιομηχανίας της άσκησης πρέπει να οραματιστούν εκ νέου και να αναζητήσουν εξειδικευμένες λύσεις ώστε να παραμένουν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή και το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών. Ο συνδυασμός των επιστημών της διοίκησης επιχειρήσεων και της άσκησης είναι το κατάλληλο εργαλείο που θα δώσει νέα προοπτική και ελπίδα στις επιχειρήσεις της βιομηχανίας μας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΥ

Να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις και τις γνώσεις την βιομηχανία της άσκησης, να παρέχω πραγματική αξία και να καθοδηγήσω τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες να εστιάσουν  σε θέματα στρατηγικής και οργάνωσης για την επιχείρηση τους, ώστε να έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΟΥ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  • Ακεραιότητα
  • Αξιοπιστία
  • Μέγιστη Απόδοση
  • Αυθεντικότητα
  • Ομαδικότητα